10:01 07.12.2012

ЄС має намiр змiцнювати спiвпрацю з Україною в усiх сферах, наближаючи її до європейських стандартiв, - угода про асоцiацiю

ЄС має намiр змiцнювати спiвпрацю з Україною в усiх сферах, наближаючи її до європейських стандартiв, - угода про асоцiацiю

Європейський Союз визнає європейськi прагнення України i, схвалюючи її європейський вибiр, має намiр змiцнювати спiвпрацю шляхом асоцiацiї в усiх сферах, якi наблизять країну до європейських стандартiв, стверджується в угодi про асоцiацiю мiж Україною та ЄС, текст якої має агентство "Iнтерфакс-Україна".

Цей документ готовий до пiдписання сторонами, наразi вирiшується питання про термiни й умови.

Зокрема, у преамбулi угоди Брюссель пiдтверджує, що "визнає європейськi прагнення України та схвалює її європейський вибiр, зокрема свою прихильнiсть до побудови глибокої та стiйкої демократiї та ринкової економiки".

Також констатується визнання того, що Україна, як європейська країна, "подiляє спiльну iсторiю та спiльнi цiнностi з країнами-членами ЄС i прагне до просування цих цiнностей". Водночас ЄС наголошує на важливостi, яку Україна надає своїй європейськiй iдентичностi, та враховує "сильну громадську пiдтримку в Українi європейського вибору країни".

У преамбулi угоди про асоцiацiю сторони також визнають, що "спiльнi цiнностi, на основi яких базується об’єднання, а саме демократiя, повага до прав людини та основних свобод, а також верховенство закону, є важливими елементами цiєї угоди".

Водночас в угодi зазначається, що полiтична асоцiацiя та економiчна iнтеграцiя України з ЄС залежатиме "вiд прогресу в реалiзацiї цiєї угоди, досвiду України в забезпеченнi дотримання спiльних цiнностей, а також прогресу у зближеннi з ЄС у полiтичнiй, економiчнiй та правовiй сферах".

У цiй частинi документа також iдеться про прагнення до досягнення економiчної iнтеграцiї, зокрема шляхом побудови поглибленої та всеосяжної зони вiльної торгiвлi, яка є невiд'ємною частиною угоди. Брюссель стверджує, що "така зона вiльної торгiвлi, пов'язана з розширенням процесу зближення законодавства, сприятиме подальшiй економiчнiй iнтеграцiї з внутрiшнiм ринком Європейського Союзу".

Крiм цього, згiдно з текстом документа, сторони прагнуть до розвитку сприятливого клiмату для економiчних вiдносин одна з одною, насамперед для розвитку торгiвлi, iнвестицiй i стимулюючої конкуренцiї.

Сторони також заявляють в угодi про прагнення змiцнювати спiвробiтництво в енергетичнiй галузi, спираючись на взаємнi зобов'язання щодо виконання положень договору до Енергетичної хартiї. Також у документi заявляється про прагнення змiцнювати "енергетичну безпеку, розвивати вiдповiдну iнфраструктуру, збiльшувати ринкову iнтеграцiю та нормативне зближення з ключових елементiв законодавства ЄС, пiдвищувати енергоефективнiсть i використання вiдновлювальних джерел енергiї, а також досягти високого рiвня ядерної безпеки".

У текстi угоди також наголошується на важливостi запровадження безвiзового режиму для громадян України "в установленому порядку, за умови дотримання умов для добре керованої та безпечної мобiльностi".

В окремiй статтi угоди про асоцiацiю мiж Україною та Євросоюзом зазначено цiлi, якi встановлюються для досягнення сторонами.

Першою метою зазначено сприяння поступовому зближенню на основi спiльних цiнностей та близьких зв'язкiв, пiдвищення асоцiацiї України з полiтикою ЄС, а також участь у програмах Євросоюзу.

Iншою метою заявлено забезпечення належної основи для розширення полiтичного дiалогу з усiх питань, що становлять взаємний iнтерес. Далi йде сприяння, збереження i змiцнення миру та стабiльностi на регiональному рiвнi й у мiжнародному масштабi.

Крiм того, сторони прагнутимуть створити умови для розширення торговельно-економiчних зв'язкiв, що ведуть до поступової iнтеграцiї України з внутрiшнiм ринком ЄС, зокрема створення поглибленої та всеосяжної зони вiльної торгiвлi, й пiдтримувати українськi зусилля щодо завершення переходу до функцiонуючої ринкової економiки, зокрема шляхом поступового наближення України до законодавства Європейського Союзу.

Брюссель i Київ також поставили мету змiцнення спiвпрацi у сферi юстицiї, свободи та безпеки для утвердження верховенства закону й поваги до прав людини та основних свобод.

Крiм того, сторони мають намiр працювати над створенням умов для тiснiшої спiвпрацi в iнших сферах, що становлять взаємний iнтерес.

Iнформацiйне агентство "Iнтерфакс-Україна" має тiльки полiтичну частину угоди про асоцiацiю, яка налiчує 906 сторiнок, роздiл документа про створення зони вiльної торгiвлi досi перебуває в роботi.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА