13:27 27.09.2017

Від теорії – до практики: досвід Міждержавної гільдії інженерів-консультантів з підготовки персоналу за модулями FIDIC

7 хв читати
Останнім часом в Україні поглиблюється розуміння ролі інженера-консультанта як ключового суб’єкта ринку інжинірингових послуг, а також усвідомлюються переваги й можливості застосування типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC). Такі положення вже знайшли певне відображення у законодавстві, однак основним рушієм їх впровадження є вимоги міжнародних фінансових організацій (МФО) – ключових кредиторів у реалізації інвестиційних проектів. Проформи FIDIC часто інтегровані до тендерної документації МФО як загальновизнані інструменти, що акумулюють кращі світові практики. Вітчизняні компанії при цьому стикаються з викликами, які в певній мірі можуть бути вирішені шляхом сертифікації ключового персоналу за основними навчальними модулями FIDIC. Докладніше про навчальні семінари FIDIC – Олександр Непомнящий, президент громадської спілки "Міждержавна гільдія інженерів-консультантів", заслужений будівельник України, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом. Спочатку – про актуальність проблеми. Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК) як член FIDIC та EFCA3 має широке коло партнерів в Україні та за кордоном, а також певний досвід організаційно-методичної допомоги консалтинговим компаніям щодо підготовки до участі в конкурсах з надання послуг інженера-консультанта за проектами, які фінансуються МФО. Мусимо визнати, що українським підприємствам та організаціям поки що рідко вдається самостійно перемагати в таких конкурсах. Зазвичай контракти отримують досвідчені міжнародні фірми, які мають необхідних фахівців і досвід роботи та виступають лідером консорціуму за участі місцевих компаній. При цьому в процесі спілкування постає низка питань, що стосуються неузгодженості термінології, необхідності дотримання загальних умов договору підряду й вітчизняної практики, розподілу ризиків та запропонованих замовником функцій між учасниками консорціуму і консультантом тощо. З метою систематизації можливих рішень з найбільш поширених питань, представники МГІК пройшли нещодавно у місті Тбілісі (Грузія) тренінг "Управління претензіями та вирішення спорів", а також у місті Белград (Сербія) тренінг за Модулем 4: "Управління і адміністрування контрактів FIDIC", який ілюструє можливості застосування типових форм договорів для забезпечення ефективного управління проектами. Ми переконані у дієвості такого навчання, яке, наряду з практикою участі у міжнародних консорціумах, сприятиме розвитку ринку інжинірингових та консалтингових послуг в Україні, а також підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних компаній. Докладніше про навчальні модулі FIDIC Навчально-практичні курси FIDIC було розроблено з метою якомога ширшого огляду типових форм контрактів, які на цей час застосовуються. Зазвичай дводенні заняття за кожним модулем, окрім теоретичної частини, включають практичні вправи і дискусії. Заняття проводяться ліцензованими тренерами FIDIC: міжнародними експертами, які мають глибокі знання щодо методології контрактів FIDIC та практичний досвід їх застосування в міжнародних проектах. Навчальні матеріали, що надаються учасникам семінарів, включають як тексти контрактів FIDIC, безпосередньо пов’язані з тематикою занять, так і приклади з ділової практики, копії презентаційних матеріалів та робочі книги з тематичними дослідженнями і практичними вправами. За результатами навчання видається сертифікат учасника. П’ять основних модулів, що безпосередньо пов’язані з договорами FIDIC, докладно пояснюють їх зміст та практику застосування. Крім того, існує ряд спеціальних договірних модулів, а також модулі ділової практики, пов’язані зі створенням, розвитком і організацією бізнесу, управлінням якістю і персоналом, закупівлями, фінансовим менеджментом та іншими аспектами діяльності компаній. Запроваджено програми навчання молодих спеціалістів, он-лайн курси тощо. Які ж модулі обрати, та як краще організувати навчання персоналу? На сьогодні група провідних фахівців МГІК та наших партнерів пройшла навчання майже за всіма основними модулями, безпосередньо пов’язаними з договорами FIDIC. Вважаю такий обсяг необхідним і достатнім для діяльності на ринку. При цьому маємо досвід як окремого тренінгу за одним модулем, так і навчально-практичного курсу за рядом модулів з кількома тренерами одночасно. Такий курс було проведено у серпні-вересні в місті Бургас (Болгарія). Безумовно, більш ефективним є комплексне вивчення матеріалу. Усталена послідовність викладання модулів, засвоєння їх без тривалого розбігу в часі, взаємодоповнення певних аспектів за блоками питань – зрозумілі переваги для сприйняття інформації слухачами. Такий підхід сприяє більш загальному баченню застосування типових договорів підряду, специфіки та відмінностей у використанні різних книг FIDIC. Крім того, це дозволяє аналізувати вплив окремих новацій одночасно на всі форми контрактів (наприклад, щодо нової ролі інженера-консультанта на основі цьогорічної редакції "Білої книги" при застосуванні "Веселки книг" 1999 року). Важливим аспектом є спрямоване формування аудиторії, яка має бути зацікавленою, достатньо кваліфікованою та охоплювати увесь спектр наданої інформації. Виходячи з останнього, до навчання слід залучати щонайменше представників трьох ланок інжинірингу, діяльність яких в Україні формалізується кваліфікаційними сертифікатами: проектувальників, експертів, інженерів технічного нагляду. Не зайвою буде й участь представників юридичної служби, зокрема в частині управління претензіями, позасудового врегулювання спорів, у тому числі шляхом медіації та ад’юдикації. Великий обсяг інформації потребує напруженої роботи слухачів, як під час семінарів, так і по їх закінченню. Спрямоване формування аудиторії дозволило домовитися про надання пропозицій до посібників, які, сподіваюсь, стануть у нагоді інжиніринговим компаніям України, а для учасників семінарів будуть певною формою продовження навчання на кшталт "самостійної роботи". Та все ж, за відгуками слухачів, найбільш цінним є безпосереднє спілкування з лекторами, їх відповіді на питання, практичний досвід запровадження контрактів FIDIC, насамперед – у країнах Східної Європи, які у свій час вирішували такі ж проблеми, з якими ми стикаємось сьогодні. То ж окрема подяка – тренерам FIDIC. З нами працювали кращі ліцензовані лектори: Вінсент Лелуп акредитований тренер FIDIC; магістр з управління водними ресурсами; магістр агрономії; магістр будівельного права та вирішення спорів; засновник та керуючий партнер Exequatur, управління будівельними контрактами. Адріана Спасова акредитований ад’юдикатор та тренер FIDIC; член наглядової Ради ВАСЕА, член EFCA, Голова Болгарського товариства будівельного права, член Ради Європейського товариства будівельного права; магістр цивільного будівництва; магістр будівельного права та вирішення спорів; партнер інжинірингових компаній. Золтан Захоний акредитований тренер FIDIC; Голова Комітету з контрактів FIDIC; магістр цивільного будівництва; кандидат юридичних наук; уповноважений ад’юдикатор в Угорщині; провідний партнер консалтингового агентства. Танер Дедезаде акредитований тренер FIDIC; член Правління TECBAR; член дипломатичного інституту арбітрів; член Федерації ради спорів Корпоративної колегії; член Асоціації будівельного права Королівського коледжу; член арбітражного клубу; член Асоціації адвокатів технологій та будівництва; член Товариства ад’юдикаторів; член Міжнародної асоціації адвокатів цивільного будівельного права. На цей час в Україні ми вже маємо біля 20 фахівців, які отримали сертифікати за чотирма основними модулями, безпосередньо пов’язаними з договорами FIDIC. Наш досвід підготовки інженерів-консультантів як ключового персоналу інжинірингових компаній свідчить, що ефективне сприйняття навчальних модулів FIDIC забезпечується шляхом: залучення до навчання представників різних ланок інжинірингової діяльності в будівництві; узагальнення та переосмислення отриманої інформації; і головне – шляхом комплексного вивчення основних модулів єдиним курсом, з дотриманням логічної послідовності викладання: від Модуля 0 (договір між замовником і консультантом на основі "Білої книги"), через практичні аспекти використання проформ FIDIC, вирішення претензій і спорів (Модулі 1 та 2), – до управління проектами й адміністрування контрактів (Модуль 4). На жаль, Україна не має практики широкого застосування проформ FIDIC. Особливо це відчутно у порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами. Тому вважаю, що наш досвід та надані пропозиції сприятимуть інтенсифікації процесу впровадження таких контрактів, що стане показником зрілості й цивілізованості вітчизняних компаній, їх інтегрованості до міжнародного бізнес-середовища. Нещодавно у Києві сертифікованим тренером FIDIC вперше проведено навчання за Модулем 1. При цьому не були дотримані принципи, сформульовані вище, що ще раз доводить необхідність набуття досвіду як у процесі проведення конкурсів, так і при реалізації проектів. Довідково Міждержавна гільдія інженерів-консультантів (МГІК) – незалежне професійне об'єднання, метою якого є гармонізація існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг у відповідності до загальновизнаних міжнародних стандартів. МГІК з 2015 року є афільованим членом FIDIC. Україна у особі МГІК першою з пострадянських країн отримала представництво в EFCA Міжнародна Федерація Інженерів-Консультантів (FIDIC) – заснована в Бельгії в 1913 році для регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки та публікації типових форм контрактів. На сьогодні FIDIC є найбільшою міжнародною організацією у сфері будівельного консультування. Європейська Федерація Інжинірингово-Консалтингових Асоціацій (EFCA) – заснована у 1992 році недержавна некомерційна організація, яка є єдиною європейською федерацією, що представляє галузь інжинірингово-консалтингових та суміжних послуг, у якій працює понад мільйон фахівців, більшість з яких мають високу кваліфікацію в широкому діапазоні дисциплін. EFCA є представником FIDIC у Європі і об’єднує 29 професійних національних асоціацій FIDIC країн Європейського Союзу. Більш детальну інформацію про застосування контрактів FIDIC можна знайти на веб-сайтах Міжнародної федерації інженерів-консультантів: http://fidic.org/bookshop та Міждержавної гільдії інженерів-консультантів: http://iceg.com.ua/index.php.
РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Підсумки новорічної кампанії Держлісагентсва

Інвестори змінюють пріоритети і вибирають нові швидкозростаючі ринки для вкладень в нерухомість

Фінанси співають романси: або як припинити на всьому економити

Минулого року контакт-центр ПАТ "Івано-Франківськгаз" опрацював майже 1 мільйон звернень

Суспільно-політична та електоральна ситуація в Україні в середині лютого 2019 року

"Вінницягаз Збут" подано до суду майже 150 позовів про стягнення боргів за газ

Звернення громадських організацій про неприпустимість зриву пенсійної реформи та зволікання із запровадженням другого рівня пенсійної системи

Україна має сформувати власну позицію щодо мандату миротворчої місії ООН

Політизована діяльність поліції несе загрозу виборам - експерти

Юрій Кармазін сьогодні о 21:30 в ефірі "НАШого" в політичному шоу "Президент"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА