14:53 29.12.2017

РА "Стандарт-Рейтинг": Покращено прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом ПАТ "ПРИВАТБАНК"

РА "Стандарт-Рейтинг": Покращено прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом ПАТ "ПРИВАТБАНК"

28 грудня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

- Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

- Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за національною шкалою агентства на рівні uaK1.

- Рейтинг депозитів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА "Стандарт-Рейтинг".

Також агентство прийняло рішення про зміну прогнозу за довгостроковим кредитним рейтингом банку зі стабільного на позитивний. Рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи банку за 9 місяців 2017 року, а також до даних статистичної звітності банку за січень-листопад 2017 року, яка надана банком за окремим запитом агентства.

Балансові показники

Динаміка ключових балансових показників банку протягом 9 місяців 2017 року свідчила про наступні тенденції:

1. На 31.12.2016 р. банк мав від’ємний власний капітал у сумі -713 млн. грн. Агентство вважає цей показник технічним через наявність значної підтвердженої підтримки від акціонера банку – держави Україна, але від’ємний власний капітал банку вказує на те, в якому стані він знаходився під час націоналізації. Станом на 30.09.2017 власний капітал банку становив вже 35,06 млрд. грн. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку та стало можливим, здебільшого, через готовність акціонера банку – держави Україна надавати йому підтримку.

2. Кредити та аванси клієнтів банку за 2016 рік впали на 76,98% до 43,583 млрд. грн., що пов’язано зі значним доформуванням банком резервів. Агентство нагадує, що значна частина негативно класифікованих кредитів була заміщена цінними паперами у портфелі банку на продаж у сумі 64,409 млрд. грн. За перше півріччя 2017 року кредити та аванси клієнтів банку зросли на 1,35% до 44,170 млрд. грн., а за 9 місяців 2017 року – на 9,27% Прискорення збільшення кредитної активності банку у третьому кварталі також заслуговує на позитивну оцінку, оскільки вже впливає і у майбутньому може позитивно впливати на його доходи.

3. Заборгованість банку перед НБУ за перше півріччя 2017 року знизилась на 28,45%, до 12,912 млрд. грн, а за 9 місяців на 33,44% – вже до 12,012 млрд. грн. Агентство нагадує, що зі звітності банку за 30 червня 2017 року, яка була опублікована на сайті НБУ, випливає, що банк прострочив повернення рефінансування НБУ. На думку агентства, цю інформацію слід класифікувати як технічні дії банку, спрямовані на зменшення юридичних ризиків, оскільки за виданим НБУ рефінансуванням є гарантії (зобов’язання) щодо погашення від попередніх акціонерів банку.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу ПАТ "ПРИВАТБАНК" станом на 02.10.2017 р. склав 20,293 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 банку вказує на той факт, що ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" повністю виконує нові вимоги НБУ до Н1 та має дуже великий запас по цьому нормативу. Ймовірність невиконання банком цього нормативу найближчим часом дорівнює нулю.

Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу банку складав 2,10%, але згодом банк було докапіталізовано і на 01.03.2017 року Н2 банку складав вже 10,43%. За підсумками 9 місяців 2017 року Н2 банку досяг 17,85%, а на 01.12.2017 вже складав 17,89%.

В цілому, протягом періоду аналізу динаміка Н2 банку була нестабільною і, як прогнозувалось, рівень забезпеченості банку регулятивним капіталом спочатку залежав від зовнішньої підтримки акціонера банку – держави Україна. Акціонер своєчасно надавав капітал ПАТ "ПРИВАТБАНК", не допускаючи дефіциту капіталу протягом тривалого часу. За перші 11 місяців 2017 року Н2 банку коливався у межах, які дозволені НБУ, але нижче встановленого нормативу. Наприкінці липня 2017 року Н2 банку перевищив 16% і далі Н2 банку продемонстрував тенденцію до зростання до 17,89%.

Нормативи ліквідності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період з 01.01.2017 по 01.10.2017 продемонстрували таку динаміку:

норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 63,52% до 40,71%;

норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 146,13% до 154,38%;

норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 76,07% до 98,53%.

Таким чином, банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н5 та Н6 банку на 01.07.2017 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. У грудень 2017 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" увійшов з такими значеннями нормативів: Н4 – 42,2%, Н5 – 168,79%, Н6 – 98,43%. Отже, банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

Доходи та видатки

За перше півріччя 2017 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" отримав збиток у сумі 2,908 млрд. грн. Збиткова робота банку відноситься до негативного фактору, але розмір збитку був невисоким і не міг вплинути на стабільність роботи банку за умови наявності підтримки від акціонера.

До позитивних тенденцій слід віднести: збільшення нарахованого чистого процентного доходу банку, зростання доходів за виплатами і комісійними, та головне – збільшення чистого комісійного доходу.

Додатково слід враховувати, що збиткова діяльність банку є прогнозованою. Втім, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" закінчив 9 місяців 2017 року краще ніж очікувало Агентство, а розмір отриманого збитку не є суттєвим.

Інші фактори

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" через масштаби своєї діяльності продовжує залишатися стратегічним інтересом держави Україна. Участь держави у капіталі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" забезпечує основу для стабільного функціонування банківської системи. Стратегічну роль ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" для держави підтверджують факти докапіталізації банку на 107 млрд. грн. у грудні 2016 року, на 9,8 млрд. грн. – у лютому 2017 року і на 22,5 млрд. грн. – влітку 2017 року. Після націоналізації ключовий акціонер банку на практиці довів свою спроможність докапіталізовувати банк у необхідних обсягах, чим підтвердив свій високий рівень зовнішньої підтримки.

Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", показав, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, агентство допускає, що частина судових спорів може створити додаткове навантаження на зобов'язання банку, але банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг.

Додатково агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик банку.

Таким чином, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі держави, і з липня 2017 року забезпечував поступове зростання адекватності регулятивного капіталу банку та прискорив збільшення кредитування. Перелічені фактори, а також очікування ТОП-менеджменту банку щодо розміру прибутку за 2017 рік зробили можливим оновити рейтинги банку та змінити прогноз за довгостроковим кредитним рейтингом банку зі стабільного на позитивний. Покращення прогнозу за довгостроковим кредитним рейтингом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відображає думку агентства про те, що за 11 місяців 2017 року ТОП-менеджменту банку вдалось переломити ситуацію на краще, помітно послабити залежність банку від його акціонера, та на практиці довести можливість стабільної безперебійної роботи націоналізованого банку. При цьому, агентство допускає, що у 2018 році банку може знадобитись докапіталізація, але вона може носити технічній характер, відповідна думка висловлення із урахуванням докапіталізації на 16 млрд грн під яку НКЦПФР вже зареєструвала додаткову емісію акцій банку у грудні 2017 року.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА